Các Phiên bản:Ford Explorer
Explorer Limited
ford-explorer-do

Giá niêm yết:

2,268,000,000 VNĐ

Giá Bán: 2268000000 VNĐ